Langkau ke kandungan utama

Catatan

Tunjukkan catatan dari Disember, 2016

STEM: Science-Technology Engineering-Math

SEBAGAI BIDANG PEMBELAJARAN
Bidang yang terdiri daripada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.SEBAGAI PAKEJ MATA PELAJARAN
Laluan pembelajaran yang menawarkan pakej mata pelajaran elektif STEM.SEBAGAI PENDEKATAN P&P
Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM.AMALAN STEM
Menyoal dan mengenalpasti masalah.Membangunkan dan menggunakan model.Merancang dan menjalankan penyiasatan.Menganalisis dan mentafsir data.Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasi.Menjelaskan dan mereka bentuk penyelesaian.Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan dengan berdasarkan eviden
SUMBER : http://jpnperak.moe.gov.my/ppdlms/index.php/informasi/warta-pendidikan/pppm-2013-2025/96-stem-science-technology-engineering-math